27 February, 2021

Bài Hát Đầu Tiên Tập 17 Full – 28/12/2020

Bài Hát Đầu Tiên Tập 17 Full – 28/12/2020

Thùy Chi live sáng tác đầu tay về cha, hoán đổi hit cùng Vũ Cát Tường

Bài Hát Đầu Tiên Tập 17 Full – 28/12/2020