17 January, 2021

Bài Hát Đầu Tiên Tập 16 Full – 21/12/2020

Ưng Hoàng Phúc bị “bóc phốt”, cùng Ngọc Sơn hát lại hit Vầng trăng cô đơn