18 January, 2021

Bài Hát Đầu Tiên Tập 15 Full – 14/12/2020

Da LAB khẳng định gắn bó với nhau vì tiền, tuyên bố nhóm sẽ thực sự tan rã