27 November, 2020

Bài Hát Đầu Tiên Tập 10 Full – 9/11/2020

Đức Phúc lần đầu nói về chuyện phẫu thuật, cùng Ưng Hoàng Phúc hát song hit