1 October, 2020

Bài Hát Đầu Tiên Tập 1 Full – 7/9/2020

Đan Trường kể chuyện fan đòi cưới, quyết định lấy vợ để fan đi lấy chồng