30 November, 2020

Ẩm Thực Kỳ Thú Tập 42 Full – 1/11/2020

Mạc Văn Khoa cạn lời với màn “trò chuyện cùng người lạ” của Hữu Đằng, Huỳnh Lập