nGày 20/01/2019

Ai Là Triệu Phú – 8/5/2018

Ai Là Triệu Phú – 8/5/2018

https://www.youtube.com/watch?v=-GwUbDEUTFk

Chương trình Ai Là Triệu Phú số thứ 18 MC Phan Đăng dẫn chương trình được phát sóng ngày 8/05 trên VTV3 với sự tham gia của người chơi thầy giáo Cao Bá Cường

Ai Là Triệu Phú – 8/5/2018