nGày 20/04/2019

Ai Là Triệu Phú – 27/3/2018

Ai Là Triệu Phú – 27/3/2018

https://www.youtube.com/watch?v=KCg2rdp7XGk

Chương trình Ai Là Triệu Phú mới nhất số thứ 12 MC Phan Đăng dẫn chương trình được phát sóng ngày 27/03 trên VTV3 với 2 người chơi: 1. Nguyễn Vũ Duy Quang – vượt qua 11 câu hỏi và được giải thưởng 30 triệu đồng 2. Trần Vũ Thành – trả lời 10 câu hỏi và được 22 triệu đồng

Ai Là Triệu Phú – 27/3/2018