nGày 20/10/2018

Ai Là Triệu Phú – 22/5/2018

Ai Là Triệu Phú – 22/5/2018

Chương trình Ai Là Triệu Phú số thứ 20 MC Phan Đăng dẫn chương trình được phát sóng ngày 22/05 trên VTV3 với sự tham gia 3 người chơi: 1. Nguyễn Đức Hảo – Người chơi quyết định dừng cuộc chơi hợp lý 2. Thái Đoàn Minh Tuấn – Người chơi trước khi thi khấn ông bà tổ tiên để xin câu hỏi dễ 3. Nguyễn Việt Dũng

Ai Là Triệu Phú – 22/5/2018