nGày 23/03/2019

Ai Là Triệu Phú – 17/7/2018

Ai Là Triệu Phú – 17/7/2018

https://www.youtube.com/watch?v=TS1ctg32oBk

Chương trình Ai Là Triệu Phú số thứ 28 MC Phan Đăng dẫn chương trình được phát sóng ngày 17/07 trên VTV3 với 2 người chơi: 1. Trần Đình Hoàn – 10 triệu đồng 2. Lê Thị Lan – 22 triệu đồng tiền thưởng

Ai Là Triệu Phú – 17/7/2018