nGày 05/12/2019

AI LÀ SỐ 1 Tập 8 Full – 24/11/2019

AI LÀ SỐ 1 Tập 8 Full – 24/11/2019

Lần đầu trực tiếp livestream, Trường Giang, Vỹ Dạ, Bảo Lâm đua nhau block FB

AI LÀ SỐ 1 Tập 8 Full – 24/11/2019