2 March, 2021

7 Nụ Cười Xuân Tập 10 Full – 18/1/2021 – Mùa 4

7 Nụ Cười Xuân Tập 10 Full – 18/1/2021 – Mùa 4

Đạt G “bắt cá 2 tay” Thuý Ngân và Lan Ngọc; Lâm Vỹ Dạ “tắt đài” vì thính

7 Nụ Cười Xuân Tập 10 Full – 18/1/2021 – Mùa 4