nGày 20/09/2019

24h Thử yêu Tập 13 Full – 10/7/2019

24h Thử yêu Tập 13 Full – 10/7/2019

Sĩ Thanh cảm động trước món quà bất ngờ và lời tỏ tình của Harry Lu

24h Thử yêu Tập 13 Full – 10/7/2019